Att betala


Betalning sker till Postgiro 608538-5 eller Swish 1236571236. Observera att din betalning behöver vara gjord för att din anmälan skall vara giltig.

I kalkylarket nedan kan du beräkna den totala kostnaden för din anmälan. Det fungerar bäst i webläsaren Google Chrome. Glöm inte att trycka på "Enter" när du skrivit in en siffra. Annars uppdateras inte beräkningen. Det kan finnas siffror kvar från en tidigare beräkning. Radera dessa och kontrollera att slutsumman är noll innan du börjar din beräkning. Annars blir din slutsumma fel. Om det inte går att redigera arket nedan kan du nå det här.

©Martoon